Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Accesibilitate
Contact

Gestionarea deseurilor

(1)Autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului București au următoarele obligaţii: cu amendă de la 20.000 lei la 45.000 lei, pentru neîndeplinirea obligaţiilor și responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
1._
A.la nivel de comune, orașe și municipii, inclusiv la nivelul municipiului București:
a)asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și pentru respectarea prevederilor convenţiilor și tratatelor internaţionale la care România este semnatară;
b)urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD și din programele de prevenire a generării de deșeuri;
c)elaborează și alte strategii și programe proprii pentru asigurarea prevenirii generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor;
d)asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deșeurilor în acord cu prevederile planificării în domeniul deșeurilor și al planificării urbanistice și de amenajare a teritoriului;
e)hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale și cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condiţiile prevăzute de normele juridice în vigoare;
f)desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru urmărirea și îndeplinirii obligaţiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
g)asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
g1)asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea și eliminarea finală a deșeurilor periculoase, provenite din gospodării, pe cheltuiala autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22;
(la data 12-ian-2023 Art. 60, alin. (1), punctul 1., litera G. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 25. din Legea 17/2023 )
h)asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, ţinând cont de reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, ulei vegetal uzat și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
(la data 12-ian-2023 Art. 60, alin. (1), punctul 1., litera H. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 17/2023 )
i)asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase provenite de la populaţie;
j)asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. h);
k)asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu cu privire la:
(i)modalitatea de selectare a deșeurilor în gospodării și de aruncare a deșeurilor în spaţiile prevăzute la lit. h);
(ii)calendarul de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii;
(iii)modalitatea de gestionare a deșeurilor periculoase generate în gospodării;
(iv)rezultatele colectării selective a deșeurilor, pe categorii, și a valorificării acestora;