Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Anunț program SIPOCA

Sipoca„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" - cod SIPOCA 35


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul cu hotarari

2021 | 2022 | 2023 |
1 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 11-05-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea menținerii Comunei Gârceni, Județul Vaslui ca membru fondator în cadrul parteneriatului tip Grup De Acțiune Locală (GAL) Asociatia „Valea Racovei”

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2023-2027, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei Gârceni

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Alegerea președintelui de ședință

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I din anul 2023.

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Schimbarea formei si limitei de proprietate a drumului communal DC 122B GÂRCENI-TROHAN , Com.Gârceni , Judetul Vaslui având nr. cadastral 70406.

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea indicatorilor proiectului „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Gârceni, Județul Vaslui”.

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gârceni, care se aplică începând cu data de 1 mai 2023, în conformitate cu Legea nr.153/2017.

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gârceni, care se aplică începând cu data de 1 mai 2023, în conformitate cu Legea nr.153/2017.

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru realizarea obiectivul de investitii: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL SI STRAZI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI”, aprobat spre finantare prin Programul National de investitii „Anghel Saligny”

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții:”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA GÂRCENI,JUDEȚUL VASLUI”.

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2023

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 26-04-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea Informării privind starea economică și socială a comunei la data de 31.12.2022;

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea încheierii protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale si UAT Gârceni ,în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod My Smis 130963

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Modificarea Hotărârii nr. 37/22.09.2022 pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Gârceni, Județul Vaslui”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”;

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pentru 2023

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Gârceni , județul Vaslui;

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 29-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Rectificarea I a bugetului local pe anul 2023

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 21-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Gârceni a unui imobil(teren).

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 21-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea rectificării limitei unei suprafețe de teren inscrisă în Cartea Funciară.

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 02-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Comunei Gârceni, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 02-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea transferului mijlocului fix”autoturism DACIA LOGAN ” din gestiunea UAT Gârceni,județul Vaslui în gestiunea Serviciului de Gospodărire Comunală al UAT Gârceni,județul Vaslui.

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 02-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Implementarea proiectului: „ACHIZIȚIE TRACTOR CU ACCESORII PENTRU DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI”

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 02-03-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti obiectivului de investitii: „ACHIZIȚIE TRACTOR CU ACCESORII PENTRU DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI”

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 22-02-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea participării Comunei Gârceni în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului.

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 22-02-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Gârceni, județul Vaslui”

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Alegerea președintelui de ședință

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local Gârceni care vor face parte din Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Gârceni pentru activitatea desfășurată în anul 2022

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,în 2023;

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Reorganizarea rețelei școlare de pe raza comunei Gârceni pentru anul școlar 2023-2024;

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Adoptarea bugetului local pe anul 2023.

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 26-01-2023 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin Gheorghe Gabriel

Obiectul: Aprobarea acoperiririi definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022.

Vizualizare document

Prezentarea generală a comunei Gîrceni, județul Vaslui

Primăria comunei Gîrceni, județul VasluiGîrceni este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Vaslui, Moldova, România. Se află în partea de nord-vest a județului, în Colinele Tutovei.

Ziua Comunei Gîrceni, 2 septembrie 2018

Ziua Comunei Gîrceni, 2 septembrie 2018Ziua Comunei Gîrceni, 2 septembrie 2018

Garceni: Eu decid!, cod PN1040

Granturi SEE şi Norvegiene - FRDSCreșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate (educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea discriminării acestora) pentru un număr de 840 de persoane