Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local
Registrul cu hotărâri
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Rectificarea I a bugetului local pe anul 2024
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "REABILITAREA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAȚIONAL SCOALA CU CLASELE I - IV" SAT SLOBOZIA, COM.GĂRCENI, JUD. VASLUI"
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea achiziționării unei construcții în suprafață de 119,6 m.p și a terenului intravilan in suprafață de 3400 m.p. situat în localitatea Gârceni,comuna Gârceni înscris în CF -76011-Gârceni,în vederea construirii unei săli de sport;
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 27-03-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea exercitării dreptului de uz pentru suprafața de 255 m.p.teren și a dreptului de servitute pentru suprafața de 2300 m.p. de către S.C. DELGAZ GRID S.A,în vederea executării lucrării"Modernizare,reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețelele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid-PTA 1 Gârceni".
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea Informării privind starea economică și socială a comunei la data de 31.12.2023;
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Alegerea președintelui de ședință
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Gârceni 2021-2027;
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea documentatiei tehnico-economice (S.F) inclusiv a indicatorilor tehnico-economici si devizului general pentru proiectul: „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI GARCENI, JUDETUL VASLUI"
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice pe anul 2024.
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gârceni, județul Vaslui.
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Gârceni.
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici după finalizarea procedurii de licitație pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA GÂRCENI, JUDEȚUL VASLUI", aprobat pentru finanțare prin Programului național de investiții „Anghel Saligny", de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Gârceni, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024.
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local Gârceni care vor face parte din Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Gârceni pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Stabilirea situațiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență în anul 2024;
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Adoptarea bugetului local pe anul 2024
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 19-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea utilizării sumei de 399.468,22 lei din soldul contului 82A980000-excedent bugetar-rezultat din execuția bugetară a anului 2023.
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 19-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea indicatorilor privind finanţarea investiţiei "Actualizare Plan urbanistic general si Regulament local de urbanism al Comunei Gârceni, judeţul Vaslui", proiect derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 19-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea Acordului de înfrățire între Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Gârceni, Județul Vaslui din România și Comuna Voinescu, Raionul Hîncești din Republica Moldova.
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 09-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea acoperiririi definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2023-SURSA D.
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 09-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Reorganizarea rețelei școlare de pe raza comunei Gârceni pentru anul școlar 2024-2025;
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 09-01-2024 / Iniţiator: Scutelnicu Sorin
Obiectul: Aprobarea acoperiririi definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2023-SURSA A.
Vizualizare document